กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย admin

บุหรี่ไฟฟ้าในปัจจุบันได้รับความนิยมจากเหล่าผู้ที่อยากจะเลิกบุหรี่ และยังมีกลุ่มวัยรุ่นมากมาย โดยเหตุผลสำคัญคือe-Cig นั้นไม่ปล่อยควันยาสูบที่เป็นอันตราย แต่อาจมีสารตกค้าง และความเสี่ยงในการรับนิโคตินมากเกินไป ไม่มีผลต่อความแตกต่างของนิโคตินที่มีในบุหรี่จริง เพียงแต่จากนิโคตินที่ได้รับจากบุหรี่ไฟฟ้านั้นจะได้รับเพียงนิโคตินเพียงอย่างเดียวซึ่งจะแตกต่างจากบุหรี่จริงที่มรสารพิษถึง 5000 ชนิด ปัจจุบันในประเทศไทยบุหรี่ไฟฟ้านั้นยังไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้า และไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แต่ก็มีผู้ลักลอบน้ำเข้ามาจำหน่ายในประเทศมากมายตามช่องทางสื่อออนไลน์มากมาย โดยในปัจจุบันนั้นมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า และใช้งานในประเทศดังนี้ มาตรการห้ามนำบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศโดยใช้กฎหมาย 3 ฉบับ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 มาตรา 10 เรื่องห้ามผลิต นำเข้า เพื่อขายหรือเพื่อจ่ายแจกเป็นการทั่วไปหรือโฆษณาสินค้าอื่นใดที่มีรูปลักษณะ ที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นสิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิการ์แรต หรือบุหรี่ซิการ์ มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาตรา 12 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต ขายหรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาแผนปัจจุบัน เว้นได้แต่ได้รับอนุญาตฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีและปรับไม่เกิน 10,000 บาท และมาตรา 72 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิตขาย หรือนำเข้าหรือสั่งนำเข้ายาที่มิได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา มาในราชอาณาจักร [ » ]

E-cig ทางเลือกใหม่ของคนอยากเลิกบุหรี่ admin

บุหรี่ไฟฟ้า (electronic cigarette) หรือ ที่หลายท่านเรียกว่า อี –ซิก (E-Cig) คือผลิตภัณฑ์ ที่ทำขึ้นเพื่อเข้ามาทดแทนบุหรี่ของจริงที่มีสารพิษามากมาย  ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้านั้นสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทดังนี้ -แบบปากกา (Pen style) แบบแรกนั้นจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับบุหรี่จริง แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปลักษณะแรกนั้นเริ่มไม่รับความนิยม เพราะว่าใช้ยาก ขนาดแบตเตอรี่น้อย และใช้งานยาก รุ่นที่ได้รับความนิยมอาทิ E-go , Elef -แบบ กล่อง (Box Mod) เป็นบุหรี่ไฟฟ้ารูปแบบใหม่ ที่เข้ามาแทนที่แบบแท่งในอดีต กล่องแบบนี้ส่วนใหญ่จะสามารปรับไฟได้ทั้ง Watt และ Volt และตัวกล่องยังเพิ่มความปลอดภัยด้วยการติด ชิป เพื่อกันระเบิดนั่นเอง  รุ่นที่ได้รับความนิยมก็คือ Snow Wolf , Ipv5 , Rx 200 เป็นต้น และยังมีรุ่น Hight End ที่ใช้ ชิป [ » ]

บุหรี่ ภัยร้ายที่เหมือนระเบิดเวลา admin

 บุหรี่ภัยร้ายที่อยู่คู่กับสังคม และรูปแบบการใช้ชีวิตของคนทั่วโลก ในทุกปีจะมีผู้ที่เสียชีวิตลงจากภัยร้ายของบุหรี่ปีละหลายแสนคน  เพราะในตัวบุหรี่นั้นมีสารพาซึ่งก่อโทษต่อร่างกายถึง 5,000 ชนิด ที่จะเข้ามาทำลายร่างกายของเราทีละส่วนสารพิษที่สำคัญในบุหรี่นั่นมีอยู่มากมายยกตัวอย่างเช่น -สารหนู (Arsenic) เมื่อเข้าไปในร่างกายทั้งโดยการกินและการหายใจจะทำลายระบบทางเดินอาหารและส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย และในที่สุดก็ทำให้ถึงแก่ความตาย -ไซยาไนด์/ไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Cyanide/Hydrogen cyanide) ไซยาไนด์สามารถฆ่าคนได้อย่างรวดเร็ว สามารถเข้าสู่ร่างกายคนได้จากหลายเส้นทาง -นิโคตีน (Nicotine) สารพิษหลักที่เป็นตัวการทำให้เรานั้นติดบุหรี่  หากได้รับนิโคตินในปริมาณมาก จะทำให้เกิดการระงับการทำงานของตัวรับแอเซทิลโคลีน และทำให้เกิดอาการพิษจากนิโคตินได้ -ทาร์ (Tar) หรือน้ำมันดิน ใช้เป็นส่วนประกอบในการทำบุหรี่ -ปรอท (Mercury) สารพิษอีกหนึ่งชนิดที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราหากได้ราหากได้รับการสะสมไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งสารพิษที่กล่าวถึงนั้นถือว่าอันตรายมากหาเราได้รับสารพาประเภทนี้เป็นเวลานานจะก่อให้เกิดโรค และอาการเจ็บป่วยมากมาย ผลเสียจาการสูบบุหรี่ -มีโอกาสในการเป็นโรคมะเร็งปอด (ประมาณ 80-90% ของผู้ป่วยมะเร็งปอดมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่) นอกจากนั้นยังเป็น โรคถุงลมโป่งพอง (en:emphysema) -ผู้หญิงมีครรภ์ที่สูบบุหรี่มีโอกาสแท้งลูกมากขึ้น และเด็กที่คลอดออกมาอาจมีน้ำหนักน้อยกว่าปกติ -อาจจะเกิดอาการหัวใจวาย และโรคมะเร็งประเภทอื่น จากสารพิษที่สะสมในร่างกาย -ผู้ที่สูบบุหรี่อาจดูแก่กว่าปกติเนื่องจากควันบุหรี่จะเพิ่มรอยเหี่ยวย่นบนผิวหนัง เนื่องจากการสูบบุหรี่มีผลเพิ่มอัตรา “เมตาบอลิซึม” ดังนั้นอาจส่งผลให้ผู้สูบมีน้ำหนักลดลง