E-cig ทางเลือกใหม่ของคนอยากเลิกบุหรี่

บุหรี่ไฟฟ้า (electronic cigarette) หรือ ที่หลายท่านเรียกว่า อี –ซิก (E-Cig) คือผลิตภัณฑ์ ที่ทำขึ้นเพื่อเข้ามาทดแทนบุหรี่ของจริงที่มีสารพิษามากมาย  ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้านั้นสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทดังนี้ -แบบปากกา (Pen style) แบบแรกนั้นจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับบุหรี่จริง แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปลักษณะแรกนั้นเริ่มไม่รับความนิยม เพราะว่าใช้ยาก ขนาดแบตเตอรี่น้อย และใช้งานยาก รุ่นที่ได้รับความนิยมอาทิ …

กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย

บุหรี่ไฟฟ้าในปัจจุบันได้รับความนิยมจากเหล่าผู้ที่อยากจะเลิกบุหรี่ และยังมีกลุ่มวัยรุ่นมากมาย โดยเหตุผลสำคัญคือe-Cig นั้นไม่ปล่อยควันยาสูบที่เป็นอันตราย แต่อาจมีสารตกค้าง และความเสี่ยงในการรับนิโคตินมากเกินไป ไม่มีผลต่อความแตกต่างของนิโคตินที่มีในบุหรี่จริง เพียงแต่จากนิโคตินที่ได้รับจากบุหรี่ไฟฟ้านั้นจะได้รับเพียงนิโคตินเพียงอย่างเดียวซึ่งจะแตกต่างจากบุหรี่จริงที่มรสารพิษถึง 5000 ชนิด