จุดเริ่มต้นของโรคค้ายมากมาย

บุหรี่นั้นทำให้มีโอกาสในการเป็นโรคมะเร็งปอด (ประมาณ 80-90% ของผู้ป่วยมะเร็งปอดมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่) นอกจากนั้นยังเป็น โรคถุงลมโป่งพอง (en:emphysema) และหากสูบมาเป็นเวลานานนั้นยังก่อให้เกิดโรคมากมายที่จะตามมาอีก แต่ที่น่ากลังที่แท้จริงก็คือโรคมะเร็งอย่างที่เรากล่าวไปข่างต้นอย่างแท้จริง

บุคลิคภาพแย่ลง และเป็นที่รังเกียจของสังคม

บุหรี่นั้นเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้บุคลิคภาพนั้นแย่ลง ในคนที่สูบบุหรี่มาอย่างยาวนานนั้นนอกจากทำให้สุขภาพทรุดโทรมแล้วยังเป็นสาเหตุที่ทำให้สภาพร่างกายนั้นโดนทำลายเร็วกว่าปรกติ เช่นหน้าแก่ขึ้น ปัญหาของประสาทสัมผัสทั้ง 5 ที่โดนทำลายไปเรื่อยๆนั่นเอง และในสังคมนั้นคนที่สูบบุหรี่ มักจะเป็นที่รังเกียจของสังคม และคนรอบข้าง

ทำร้ายคนอื่นทางออ้ม

ควันบุหรี่นั้นถือว่าเป็นแหล่งรวบรวมของสารพิษต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น นิโคติน สารหนู ปรอท และอย่างอื่นรวมกว่า 5,000ชนิด มีเคสมากมายที่เสียชีวิตโดยที่ไม่ได้สูบบุหรี่โดยตรงแต่ ได้รับควันบุหรี่มือสอง ซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับการสูบโดยครงเช่นกัน