สารหนู (Arsenic)

เมื่อเข้าไปในร่างกายทั้งโดยการกินและการหายใจจะทำลายระบบทางเดินอาหารและส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย และในที่สุดก็ทำให้ถึงแก่ความตาย ซึ่งถือว่าเป็นสารพิษอย่างแท้จริงเมื่อได้รับฝในปริมาณที่มาก และต่อเนื่องอาจทำให้ระบบหายใจล้มเหลวได้เลย

ไซยาไนด์ (Cyanide)

ไซยาไนด์สามารถฆ่าคนได้อย่างรวดเร็ว สามารถเข้าสู่ร่างกายคนได้จากหลายเส้นทาง หากได้รับในปริมาณที่มากนั้นอาจะทำให้ระบบของร่างกายนั้นรวน และนำพาไปสู่ความตายอย่างรวดเร็ว

นิโคตีน (Nicotine)

สารพิษหลักที่เป็นตัวการทำให้เรานั้นติดบุหรี่  หากได้รับนิโคตินในปริมาณมาก จะทำให้เกิดการระงับการทำงานของตัวรับแอเซทิลโคลีน และทำให้เกิดอาการพิษจากนิโคตินได้ และนิโคตินนั้นเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ติดบุหรี่