จุดเริ่มต้นของโรคค้ายมากมาย

บุหรี่นั้นทำให้มีโอกาสในการเป็นโรคมะเร็งปอด (ประมาณ 80-90% ของผู้ป่วยมะเร็งปอดมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่) นอกจากนั้นยังเป็น โรคถุงลมโป่งพอง (en:emphysema) และหากสูบมาเป็นเวลานานนั้นยังก่อให้เกิดโรคมากมายที่จะตามมาอีก แต่ที่น่ากลังที่แท้จริงก็คือโรคมะเร็งอย่างที่เรากล่าวไปข่างต้นอย่างแท้จริง