ทาร์ (Tar)

หรือน้ำมันดิน ใช้เป็นส่วนประกอบในการทำบุหรี่ ที่เป็นตัวก่อมะเร็ง ซึ่งเมื่อเรานั้นสูบบุหรี่ไปแล้ว น้ำมันดินเหล่านี้จะถูกเก็บอยู่ในปอด ทำให้เกิดอาหารไอเพราะมันไปรวมที่ปอด