บุหรี่มือสอง

บุหรี่มือสอง คืออะไร และสามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างไร

สงสัยไหมคำว่า “บุหรี่มือสอง” หมายถึงอะไร ถ้าจะให้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ ให้คุณลองนึกถามตามในเวลาที่คุณยืนอยู่ข้างคนสูบบุหรี่ และควันจากกันบุหรี่ก็ลอยเข้ามาหน้าคุณ นั่นหละที่เรียกว่าบุหรี่มือสอง แล้วคุณรู้ไหมว่าการสูดดมควันแบบนี้ มีอันตรายมากกว่าคนที่สูบเองเสียอีก ควันบุหรี่มีสารเคมีมากกว่า 7,000 ชนิดรวมถึงสารเคมีหลายร้อยชนิดที่เป็นพิษประมาณ 70 ชนิดที่สามารถก่อมะเร็ง ควันมือสองรวมถึงควันที่หายใจออกหรือหายใจออกโดยผู้ที่สูบบุหรี่อีกด้วย

ไม่มีระดับความเสี่ยงที่ปลอดภัยในการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง แม้การสูดดมเข้าไปเพียงระยะสั้นๆ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 ผู้สูบบุหรี่ประมาณ 2.5 ล้านคนเสียชีวิตจากปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการสัมผัสกับควันบุหรี่ สำหรับผู้ไม่สูบบุหรี่การสูดดมควันบุหรี่จะส่งผลที่เป็นอันตรายต่อหัวใจและหลอดเลือด จากงานวิจัยในสหรัฐอเมริกา มีการคาดการณ์ว่าควันบุหรี่มือสองทำให้เกิดโรคหัวใจ มีคนประมาณ 34,000 รายเสียชีวิตในแต่ละปีระหว่างปี พ.ศ. 2548-2552

มะเร็งจากควันบุหรี่มือสอง

บุหรี่มือสอง
บุหรี่มือสอง

หากคุณสูดดมควันบุหรี่จากบ้านหรือที่ทำงาน จะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอด 20-30% ในแต่ละปีจะมีคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่เสียชีวิตจากสาเหตุนี้มากกว่าหลายพันคน แม้การสูดเพียงระยะสั้นๆ ก็สามารถทำลายเซลล์บางตัว ทำให้เร่งกระบวนการเกิดมะเร็ง ยิ่งระยะเวลาที่คุณสูดดมเข้าไปนานขึ้นเท่าไหร่ ความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดก็มีมากขึ้นเท่านั้น

ควันบุหรี่มือสองเป็นอันตรายต่อเด็ก

การศึกษาแสดงให้เห็นว่าเด็กโตที่มีพ่อแม่สูบบุหรี่ มีแนวโน้มที่จะป่วยบ่อยขึ้น เนื่องจากปอดของพวกเขาเติบโตน้อยกว่าเด็กๆ พวกเขาก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบ หรืออาการปอดบวม มีการหายใจดังเสียงฮืดๆ ไอบ่อยมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่จะไปกระตุ้นโรคหอบหืดของเด็ก เด็กที่เป็นโรคหอบหืดเมื่ออยู่ใกล้ควันมือสองจะมีอาการของโรคหอบหืดรุนแรงและบ่อยขึ้น การโจมตีของโรคหอบหืดอย่างรุนแรงสามารถทำให้ชีวิตของเด็กตกอยู่ในอันตรายได้

คุณสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อหลีกเลี่ยง

1.ถ้าคุณเป็นคนที่สูบบุหรี่และรักครอบครัว ต้องพยายามเลิกสูบให้ได้

2.อย่าให้ใครมาสูบบุหรี่ภายในบ้าน หรือในบริเวณรอบบ้าน

3.ไม่อนุญาตให้ใครสูบบุหรี่ในรถของคุณ แม้ว่าจะลดกระจกลงแล้วก็ตาม

4.เช็คดูให้แน่ว่าศูนย์รับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนปลอดบุหรี่

5.หลีกเลี่ยงร้านอาหารที่อนุญาตให้สูบบุหรี่

6.สอนลูกให้อยู่ห่างจากควันบุหรี่

7.เป็นแบบอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ หรือใช้ยาสูบประเภทอื่นๆ