บุหรี่ ภัยร้ายที่เหมือนระเบิดเวลา

 321บุหรี่ภัยร้ายที่อยู่คู่กับสังคม และรูปแบบการใช้ชีวิตของคนทั่วโลก ในทุกปีจะมีผู้ที่เสียชีวิตลงจากภัยร้ายของบุหรี่ปีละหลายแสนคน  เพราะในตัวบุหรี่นั้นมีสารพาซึ่งก่อโทษต่อร่างกายถึง 5,000 ชนิด ที่จะเข้ามาทำลายร่างกายของเราทีละส่วนสารพิษที่สำคัญในบุหรี่นั่นมีอยู่มากมายยกตัวอย่างเช่น

-สารหนู (Arsenic) เมื่อเข้าไปในร่างกายทั้งโดยการกินและการหายใจจะทำลายระบบทางเดินอาหารและส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย และในที่สุดก็ทำให้ถึงแก่ความตาย

-ไซยาไนด์/ไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Cyanide/Hydrogen cyanide) ไซยาไนด์สามารถฆ่าคนได้อย่างรวดเร็ว สามารถเข้าสู่ร่างกายคนได้จากหลายเส้นทาง

2-นิโคตีน (Nicotine) สารพิษหลักที่เป็นตัวการทำให้เรานั้นติดบุหรี่  หากได้รับนิโคตินในปริมาณมาก จะทำให้เกิดการระงับการทำงานของตัวรับแอเซทิลโคลีน และทำให้เกิดอาการพิษจากนิโคตินได้

-ทาร์ (Tar) หรือน้ำมันดิน ใช้เป็นส่วนประกอบในการทำบุหรี่

-ปรอท (Mercury) สารพิษอีกหนึ่งชนิดที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราหากได้ราหากได้รับการสะสมไว้เป็นจำนวนมาก

6ซึ่งสารพิษที่กล่าวถึงนั้นถือว่าอันตรายมากหาเราได้รับสารพาประเภทนี้เป็นเวลานานจะก่อให้เกิดโรค และอาการเจ็บป่วยมากมาย

ผลเสียจาการสูบบุหรี่

999-มีโอกาสในการเป็นโรคมะเร็งปอด (ประมาณ 80-90% ของผู้ป่วยมะเร็งปอดมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่) นอกจากนั้นยังเป็น โรคถุงลมโป่งพอง (en:emphysema)

-ผู้หญิงมีครรภ์ที่สูบบุหรี่มีโอกาสแท้งลูกมากขึ้น และเด็กที่คลอดออกมาอาจมีน้ำหนักน้อยกว่าปกติ

4-อาจจะเกิดอาการหัวใจวาย และโรคมะเร็งประเภทอื่น จากสารพิษที่สะสมในร่างกาย

-ผู้ที่สูบบุหรี่อาจดูแก่กว่าปกติเนื่องจากควันบุหรี่จะเพิ่มรอยเหี่ยวย่นบนผิวหนัง เนื่องจากการสูบบุหรี่มีผลเพิ่มอัตรา “เมตาบอลิซึม” ดังนั้นอาจส่งผลให้ผู้สูบมีน้ำหนักลดลง