มอด (mechanic mod )

แบบที่ไม่มีชิป จ่ายไฟงานจากถ่านต่อตรงเข้าสู่อะตอมโดยตรงไม่สามารถปรับแรงดันได้ รุ่นที่ได้รับความนิยม อาทิ Hexohm Tugboat