บุหรี่เถื่อน

มาดูโทษขายบุหรี่เถื่อน ว่าผิดกฎหมายข้อได้บ้าง

ก่อนที่เราจะมาพูดถึงโทษกัน เพื่อนๆรู้รึเปล่าว่าบุหรี่แบบไหนที่ถูกกฎหมาย และแบบไหนที่ผิดกฎหมาย ตามหลักแล้วบุหรี่ทุกซองที่นำผลิตและนำเข้ามาในราชอาณาจักร จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า “แสตมป์ยาสูบ” เป็นเครื่องหมายภาษีชนิดหนึ่งที่รับผิดชอบโดย “กรมสรรพากร” ที่ผู้ประกอบการหรือผู้นำเข้าทุกรายต้องมีหน้าที่เสียภาษีและติดแสตมป์ลงบนตัวสินค้า หากซองไหนไม่มีแสดงว่าเป็นบุหรี่เถื่อน หรือบุหรี่ผิดกฎหมาย เอาล่ะถ้ารู้กันแล้วว่าแบบไหนผิดแบบไหนถูก เราลองมาดูบทลงโทษกันดีกว่า ว่ามีมาตการรับมืออย่างไร

กฎหมายในการเอาผิดคนขายบุหรี่เถื่อน

สำหรับร้านค้าที่ขายบุหรี่ที่ไม่ได้ติดราคา และไม่มีแสตมป์ยาสูบ โดยครอบครองไว้ไม่ต่ำกว่า 500 กรัม และไม่ได้เป็นผู้ผลิต มีความผิดตามมาตรา 19 กับ มาตรา 24 (ขายยาสูบที่ไม่ได้ปิดแสตมป์) ตามพระราชบัญญัติยาสูบ พุทธศักราช 2509 มีบทลงโทษที่กำหนดไว้ในมาตรา 49 คือปรับเป็นจำนวนเงิน 10 เท่า ของค่าแสตมป์ยาสูบที่จะต้องติด และถ้าไม่ได้ติดราคาสินค้าเอาไว้ด้วยจะมีโทษปรับคิดเป็นกรัมละ 2 บาท รวมถึงความผิดตามมาตรา 50 ปรับเป็นเงิน 15 เท่าของค่าแสตมป์ที่ต้องปิด

บุหรี่เถื่อน
บุหรี่เถื่อน

ในบางกรณีจะมีบางร้านหัวหมอมีการทำแสตมป์ยาสูบปลอม หรือที่ผ่านการใช้แล้ว แบบนี้ถือเป็นความผิดถึงขั้นจำคุกกันเลยทีเดียว ตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา 43 “ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งแสตมป์ยาสูบปลอมหรือใช้แล้วเพื่อขายหรือนำออกไปใช้” มีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4,000 บาท ตามบทกำหนดลงโทษในมาตรา 53 เคยมีอยู่คดีหนึ่งที่พ่อค้าขายของออนไลน์โดนปรับไปเกือบ 11 ล้านบาท หลังจากตรวจพบว่าผลิตยาสูบโดยไม่ได้รับอนุญาติ ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องอัดบุหรี่จำนวนมาก รวมไปถึงเครื่องหั่นใบยาสูบ

ในส่วนการรับมือเพิ่มเติมทางกรมสรรพสามิต ก็ได้ออกมากำหนดราคาอ้างอิงของบุหรี่ในราคา 80 บาท เพื่อใช้นำไปเปรียบเทียบกับราคาของบุหรี่เถื่อน ซึ่งบางร้านไม่ได้กำหนดราคาเอาไว้ ทำให้ตรวจสอบได้ง่ายขึ้น โดยราคาที่กำหนดใช้เป็นเพียงตัวเลขเปรียบเทียบ ไม่ได้มีผลในการบังคับใช้กับราคาบุหรี่ที่วางขายอย่างถูกกฎหมาย ถึงแม้ว่าผู้ซื้อจะไม่ได้มีโทษกำหนดไว้อย่างชัดเจน แต่เราก็ควรสนับสนุนของที่ถูกกฎหมาย อีกอย่างหากคุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าขอเถื่อนเหล่านี้มีคุณภาพ หรือมีความปลอดภัยมากแค่ไหน ดังนั้นเมื่อเห็นแบบนี้แล้ว เวลาเดินไปซื้อบุหรี่ควรเช็ดว่ามีแสตมป์ปิดอยู่ไหม มีราคาติดชัดเจนหรือเปล่า เพื่อให้ได้สินค้าที่ได้มาตฐานของโรงงานยาสูบ รวมถึงได้รับการคุ้มครองตามสิทธิของผู้บริโภค