สารหนู (Arsenic)

เมื่อเข้าไปในร่างกายทั้งโดยการกินและการหายใจจะทำลายระบบทางเดินอาหารและส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย และในที่สุดก็ทำให้ถึงแก่ความตาย ซึ่งถือว่าเป็นสารพิษอย่างแท้จริงเมื่อได้รับฝในปริมาณที่มาก และต่อเนื่องอาจทำให้ระบบหายใจล้มเหลวได้เลย