ไซยาไนด์ (Cyanide)

ไซยาไนด์สามารถฆ่าคนได้อย่างรวดเร็ว สามารถเข้าสู่ร่างกายคนได้จากหลายเส้นทาง หากได้รับในปริมาณที่มากนั้นอาจะทำให้ระบบของร่างกายนั้นรวน และนำพาไปสู่ความตายอย่างรวดเร็ว