จุดเริ่มต้นของโรคค้ายมากมาย

บุหรี่นั้นทำให้มีโอกาสในการเป็นโรคมะเร็งปอด (ประมาณ 80-90% ของผู้ป่วยมะเร็งปอดมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่) นอกจากนั้นยังเป็น โรคถุงลมโป่งพอง (en:emphysema) และหากสูบมาเป็นเวลานานนั้นยังก่อให้เกิดโรคมากมายที่จะตามมาอีก แต่ที่น่ากลังที่แท้จริงก็คือโรคมะเร็งอย่างที่เรากล่าวไปข่างต้นอย่างแท้จริง

ทำร้ายคนอื่นทางออ้ม

ควันบุหรี่นั้นถือว่าเป็นแหล่งรวบรวมของสารพิษต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น นิโคติน สารหนู ปรอท และอย่างอื่นรวมกว่า 5,000ชนิด มีเคสมากมายที่เสียชีวิตโดยที่ไม่ได้สูบบุหรี่โดยตรงแต่ ได้รับควันบุหรี่มือสอง ซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับการสูบโดยครงเช่นกัน

สารหนู (Arsenic)

เมื่อเข้าไปในร่างกายทั้งโดยการกินและการหายใจจะทำลายระบบทางเดินอาหารและส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย และในที่สุดก็ทำให้ถึงแก่ความตาย ซึ่งถือว่าเป็นสารพิษอย่างแท้จริงเมื่อได้รับฝในปริมาณที่มาก และต่อเนื่องอาจทำให้ระบบหายใจล้มเหลวได้เลย