ไซยาไนด์ (Cyanide)

ไซยาไนด์สามารถฆ่าคนได้อย่างรวดเร็ว สามารถเข้าสู่ร่างกายคนได้จากหลายเส้นทาง หากได้รับในปริมาณที่มากนั้นอาจะทำให้ระบบของร่างกายนั้นรวน และนำพาไปสู่ความตายอย่างรวดเร็ว

นิโคตีน (Nicotine)

สารพิษหลักที่เป็นตัวการทำให้เรานั้นติดบุหรี่  หากได้รับนิโคตินในปริมาณมาก จะทำให้เกิดการระงับการทำงานของตัวรับแอเซทิลโคลีน และทำให้เกิดอาการพิษจากนิโคตินได้ และนิโคตินนั้นเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ติดบุหรี่

ทาร์ (Tar)

หรือน้ำมันดิน ใช้เป็นส่วนประกอบในการทำบุหรี่ ที่เป็นตัวก่อมะเร็ง ซึ่งเมื่อเรานั้นสูบบุหรี่ไปแล้ว น้ำมันดินเหล่านี้จะถูกเก็บอยู่ในปอด ทำให้เกิดอาหารไอเพราะมันไปรวมที่ปอด