บุคลิคภาพแย่ลง และเป็นที่รังเกียจของสังคม

บุหรี่นั้นเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้บุคลิคภาพนั้นแย่ลง ในคนที่สูบบุหรี่มาอย่างยาวนานนั้นนอกจากทำให้สุขภาพทรุดโทรมแล้วยังเป็นสาเหตุที่ทำให้สภาพร่างกายนั้นโดนทำลายเร็วกว่าปรกติ เช่นหน้าแก่ขึ้น ปัญหาของประสาทสัมผัสทั้ง 5 ที่โดนทำลายไปเรื่อยๆนั่นเอง และในสังคมนั้นคนที่สูบบุหรี่ มักจะเป็นที่รังเกียจของสังคม และคนรอบข้าง