E-cig ทางเลือกใหม่ของคนอยากเลิกบุหรี่

3456

บุหรี่ไฟฟ้า (electronic cigarette) หรือ ที่หลายท่านเรียกว่า อี –ซิก (E-Cig) คือผลิตภัณฑ์ ที่ทำขึ้นเพื่อเข้ามาทดแทนบุหรี่ของจริงที่มีสารพิษามากมาย  ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้านั้นสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทดังนี้

11

-แบบปากกา (Pen style) แบบแรกนั้นจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับบุหรี่จริง แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปลักษณะแรกนั้นเริ่มไม่รับความนิยม เพราะว่าใช้ยาก ขนาดแบตเตอรี่น้อย และใช้งานยาก รุ่นที่ได้รับความนิยมอาทิ E-go , Elef

321-แบบ กล่อง (Box Mod) เป็นบุหรี่ไฟฟ้ารูปแบบใหม่ ที่เข้ามาแทนที่แบบแท่งในอดีต กล่องแบบนี้ส่วนใหญ่จะสามารปรับไฟได้ทั้ง Watt และ Volt และตัวกล่องยังเพิ่มความปลอดภัยด้วยการติด ชิป เพื่อกันระเบิดนั่นเอง  รุ่นที่ได้รับความนิยมก็คือ Snow Wolf , Ipv5 , Rx 200 เป็นต้น และยังมีรุ่น Hight End ที่ใช้ ชิป Dna 200 และ Sx Class

3164

– mechanic mod หรือมอด แบบที่ไม่มีชิป จ่ายไฟงานจากถ่านต่อตรงเข้าสู่อะตอมโดยตรงไม่สามารถปรับแรงดันได้ รุ่นที่ได้รับความนิยม อาทิ Hexohm Tugboat

 22

-mech mod บุหรี่ไฟฟ้าประเถทนี้ถือว่าอันตรายที่สุด แต่ก็จ่ายไฟแรงที่สุด เพราะกล่องรูปแบบนี้จะต่อแบบอนุกรม คือ ขั้ว+ ต่อ +นั่นเอง ซึ่งจะยิงตามแรงถ่านนั่นเอง รุ่นที่ได้รับความนิยมก็คือ noisy cricket mod

33การทำงานของบุหรี่ไฟฟ้านั้นคือ จะทำให้ผู้เสูบได้รับการสนองตอบต่อความต้องการนิโคตินจาก บุหรี่ของจริงแล้ว ด้วยปริมาณนิโคตินที่ได้รับจาก บุหรี่ไฟฟ้าในจำนวนที่จำกัด และความเหมาะสม ด้วยรูปลักษณ์ รูปร่างของไอน้ำสีขาวที่มีลักษณะคล้ายควัน สร้างความรู้สึก ว่าได้สูบไปแล้ว

zodiacควันที่เกิดจากบุหรี่คือไอน้ำที่เกิดจากปฏิกิริยาของสารพีจีที่ถูกคลื่นความร้อนไมโครเวฟจากตัวสร้างควันทำให้แตกตัวและดูดน้ำในอากาศกลายเป็นสายหมอกไอน้ำสีขาวที่มีคล้ายคลึงกับไอนำจากกาต้มน้ำ แต่มีความหนาแน่นและรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนมากกว่า ซึ่งจะแตกต่างจากควันบุหรี่จริงที่มีสีออกเทา