“บุหรี่” ภัยร้ายที่อยู่คู่กับสังคม และรูปแบบการใช้ชีวิตของคนทั่วโลก ในทุกปีจะมีผู้ที่เสียชีวิตลงจากภัยร้ายของบุหรี่ปีละหลายแสนคน  เพราะในตัวบุหรี่นั้นมีสารพาซึ่งก่อโทษต่อร่างกายถึง 5,000 ชนิด ที่จะเข้ามาทำลายร่างกายของเราทีละส่วนสารพิษที่สำคัญในบุหรี่นั่นมีอยู่มากมาย บุหรี่ยังเป็นหนึ่งในปัญหาที่มีผลกระทบมากมายต่อสังคม